Thông báo Sinh viên

Ngày 03-05-2018

Thông báo về việc thu học phí lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:742/TB-ĐHTN ngày 26/4/2018.

Các bài liên quan