Thông báo Sinh viên

Ngày 30-03-2018

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết bài sáng tạo clip "Tôi là công dân số" dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông

thông báo số:343/TB-ĐHTN ngày 15/3/2018. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan