Thông báo Sinh viên

Ngày 14-04-2017

Thông báo về việc thu tiền học phí bồi dưỡng kỹ năng mềm

Thông báo số: 617/TB-ĐHTN ngày 13/4/2017. Chú ý xem thêm lưu ý trong phần dưới.

 

Lưu ý: Theo quyết định bổ sung điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ thì học phần kỹ năng mềm chỉ bổ sung từ K36 đại học, CĐK4 trở đi nên các khóa trước đó sẽ không phải học và không phải nộp học phí. Các lớp sư phạm đã nộp học phí mang biên lai thu tiền đến phòng A108 - bộ phận kế toán để nhận lại học phí.

Các bài liên quan