Thông báo Sinh viên

Ngày 18-09-2021

Thông báo lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 10/2021

13/09/2021 | 17:13

Thông báo số: 1496/TB-ĐHTN, ngày 31/8/2021

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 25,26/9/2021

13/09/2021 | 17:07

Thông báo số: 1502/TB-ĐHTN, ngày 31/8/2021

Thông báo mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN năm học 2021-2022

30/08/2021 | 10:43

Thông báo số: 1458/TB-ĐHTN ngày 24/8/2021

Thông báo v/v thu học phí lớp học phần riêng lớp đại học liên thông ngành Sư phạm Tiếng Anh hệ CQ khóa 2,3; lớp ĐH VB2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 16A tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

11/08/2021 | 09:39

Thông báo số: 1334/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021. (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hệ VLVH khóa 1 tại Trường Đại học Hùng Vương

11/08/2021 | 09:18

Thông báo số: 1333/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021

Thông báo v/v thu phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 1 tại Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

11/08/2021 | 08:57

Thông báo số: 1332/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 3, ĐHLT ngành sư phạm Tiếng Anh hệ VLVH khóa 1 tại Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

10/08/2021 | 16:11

Thông báo số: 1331/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 2,3 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

10/08/2021 | 16:03

Thông báo số: 1330/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021. (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 3 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

10/08/2021 | 15:54

Thông báo số: 1328/TB-ĐHTN, ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 15A, 15B, 16A, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 3,4; Đại học liên thông ngành sư phạm Anh khóa 2,3 tại trường Ngoại ngữ - ĐHTN

10/08/2021 | 15:46

Thông báo số: 1327/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Trang 1/20 <12345678910...1920>