Thông báo Sinh viên

Ngày 23-06-2017

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ngắn hạn của Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch

01/06/2017 | 08:23

Thông báo số:278/TB-CĐTMDL ngày 19/5/2017. Xem thêm hướng dẫn đăng ký cuối bài. Phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ

24/05/2017 | 15:26

Quyết định số: 914/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017. Chi tiết quy định xem file đính kèm.

Thông báo về việc thu tiền học phí bồi dưỡng kỹ năng mềm

14/04/2017 | 08:13

Thông báo số: 617/TB-ĐHTN ngày 13/4/2017. Chú ý xem thêm lưu ý trong phần dưới.

Thông báo về việc cung cấp số tài khoản ATM

05/04/2017 | 15:36

Thông báo số 77/TB-KNN ngày 5/4/2017. Mẫu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

05/04/2017 | 08:17

Thông báo số 73/TB-KNN ngày 4/4/2017

Thông báo về việc nộp tiền học phí học kỳ II năm 2016 - 2017 chương trình đào tạo sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ

27/03/2017 | 16:02

Thông báo số 60/TB-KNN ngày 27/3/2017. Thông tin chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc phòng chống bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng

26/10/2016 | 13:40

Thông báo số 05/PD-YT ngày 24/10/2016

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ I năm học 2016 - 2017

07/10/2016 | 16:45

Chi tiết học phí của từng sinh viên xem file đính kèm.

Thông báo Về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2016 – 2017

17/08/2016 | 14:31

Xem chi tiết tại các tệp đính kèm

Thông báo thu tiền học phí học kỳ hè 2015 - 2016

17/06/2016 | 16:56

Chi tiết học phí từng khóa xem file đính kèm

Trang 1/8 <12345678>