Văn bản pháp quy

Ngày 27-06-2019

Các văn bản thanh tra

15/04/2016 | 08:24

Chi tiết xem link dưới đây

Công văn về việc công nhận chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin

13/04/2016 | 09:46

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016

Thông báo về việc cập nhật thông tin cán bộ viên chức trên phần mềm quản lý nhân sự

08/03/2016 | 15:49

thông báo số 23/TB-KNN ngày 8/3/2016

Thông báo ngày hội giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam

03/03/2016 | 11:47

Số 187/ĐTVNN ngày 25/2/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 và 911 năm 2016

01/03/2016 | 09:46

Thông báo số 18/TB-KNN ngày 26/2/2016

Công văn về công tác cán bộ của Đại học Thái Nguyên

23/02/2016 | 08:33

Công văn số 177/ĐHTN ngày 17/02/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

15/01/2016 | 17:09

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 8/1/2016.Quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN

23/12/2015 | 15:21

Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015

Thông báo lớp NVSP dành cho giảng viên

03/12/2015 | 08:30

Thông báo lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Thông báo về việc mời giảng viên tiếng Anh tham gia các hoạt động giảng dạy và phát triển chuyên môn trong khuôn khổ ĐANNQG 2020 năm 2015 - 2016

18/11/2015 | 08:05

Thông báo số 2250/TB-ĐHTN ngày 04/11/2015

Trang 9/12 <23456789101112>