Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 22-09-2019

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

31/05/2016 | 08:05

Thông báo số 839/ĐHTN-TCCB ngày 25/5/2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cho cơ sở giáo dục đại học

30/05/2016 | 17:15

Thông báo số 1687/TB-ĐHSP ngày 18/5/2016

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh và Thạc sĩ khóa 16 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

24/05/2016 | 10:22

Thông báo số: 171/TB-VKHGDVN ngày 5/4/2016 và thông báo số:193/TB-VKHGDVN ngày 14/4/2016

Thông báo về việc trực lãnh đạo ngày bầu cử quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/05/2016 | 16:00

TB số 82/TB-KNN ngày 19/5/2016

Thông báo về việc tuyển sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên"

06/05/2016 | 09:36

Thông báo số 05/TB-VNCKTX ngày 22/4/2016

Các văn bản thanh tra

15/04/2016 | 08:24

Chi tiết xem link dưới đây

Công văn về việc công nhận chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin

13/04/2016 | 09:46

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016

Thông báo về việc cập nhật thông tin cán bộ viên chức trên phần mềm quản lý nhân sự

08/03/2016 | 15:49

thông báo số 23/TB-KNN ngày 8/3/2016

Thông báo ngày hội giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam

03/03/2016 | 11:47

Số 187/ĐTVNN ngày 25/2/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 và 911 năm 2016

01/03/2016 | 09:46

Thông báo số 18/TB-KNN ngày 26/2/2016

Trang 9/13 <345678910111213>