Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 17-10-2018

Thông báo về việc tuyển sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên"

06/05/2016 | 09:36

Thông báo số 05/TB-VNCKTX ngày 22/4/2016

Các văn bản thanh tra

15/04/2016 | 08:24

Chi tiết xem link dưới đây

Công văn về việc công nhận chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin

13/04/2016 | 09:46

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016

Thông báo về việc cập nhật thông tin cán bộ viên chức trên phần mềm quản lý nhân sự

08/03/2016 | 15:49

thông báo số 23/TB-KNN ngày 8/3/2016

Thông báo ngày hội giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam

03/03/2016 | 11:47

Số 187/ĐTVNN ngày 25/2/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 và 911 năm 2016

01/03/2016 | 09:46

Thông báo số 18/TB-KNN ngày 26/2/2016

Công văn về công tác cán bộ của Đại học Thái Nguyên

23/02/2016 | 08:33

Công văn số 177/ĐHTN ngày 17/02/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

15/01/2016 | 17:09

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 8/1/2016.Quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN

23/12/2015 | 15:21

Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015

Thông báo lớp NVSP dành cho giảng viên

03/12/2015 | 08:30

Thông báo lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Trang 7/11 <12345678910>