Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 27-01-2020

Thông báo công văn về việc tổ chức thi thăng hạng nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017

05/09/2017 | 07:18

Công văn số: 1676/ĐHTN-TCCB ngày 29/8/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo Công văn về việc hương dẫn thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức, Lao động đi tham dự và báo cáo tại Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn và đi học Sau đại học.

30/08/2017 | 08:27

Công văn số 200/KNN-HCTH ngày 29/8/2017. Các hướng dẫn chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Chính sách công năm học 2017 - 2019 của Trường Đại học Fulbringt Việt Nam

16/08/2017 | 08:31

Thái Nguyên, Tháng 8 năm 2017.

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sỹ chuyên ngành chính sách công

16/08/2017 | 08:08

Thông báo số:03/TB-FUV-FSPPM ngày 9/8/2017.Phụ lục câu hỏi mẫu chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tuyển sinh chương trình thạc sỹ chính sách công, năm học 2017 - 2019

16/08/2017 | 07:30

Công văn số: 02/FUV-FSPPM ngày 9/8/2017.

Thông báo về giờ lên lớp trên giảng đường năm học 2017 - 2018.

28/07/2017 | 10:19

Thông báo ngày 25/7/2017.

Thông báo công văn về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ

20/07/2017 | 09:15

Công văn số: 1331/ĐHTN ngày 14/7/2017.

Thông báo công văn về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận tại Học viện Quản lý giáo dục

10/07/2017 | 14:46

Công văn số: 379/HVQLGD-CVBDNVSP ngày 5/7/2017.

Thông báo về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

04/07/2017 | 09:53

Thông báo số 147/TB-KNN ngày 30/6/2017.

Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II và giảng viên hạng III thuộc các cơ sở giáo dục đại học

27/06/2017 | 09:25

Thông báo số:1939/TB-ĐHSP ngày 19/6/2017.

Trang 7/14 <12345678910...1314>