Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 18-07-2019

Thông báo công văn về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2017

13/09/2017 | 06:56

Công văn số: 1740/ĐHTN-TCCB ngày 07/9/2017.

Thông báo công văn về việc thi tuyển dụng viên chức năm 2017

13/09/2017 | 06:51

Công văn số: 1702/ĐHTN-TCCB ngày 31/8/2017

Quyết định về việc ban hành quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 | 08:18

Quyết định số:1793/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017

Quyết định về việc Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 | 08:15

Quyết định số:1792/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi thăng hạng nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017

05/09/2017 | 07:18

Công văn số: 1676/ĐHTN-TCCB ngày 29/8/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo Công văn về việc hương dẫn thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức, Lao động đi tham dự và báo cáo tại Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn và đi học Sau đại học.

30/08/2017 | 08:27

Công văn số 200/KNN-HCTH ngày 29/8/2017. Các hướng dẫn chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Chính sách công năm học 2017 - 2019 của Trường Đại học Fulbringt Việt Nam

16/08/2017 | 08:31

Thái Nguyên, Tháng 8 năm 2017.

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sỹ chuyên ngành chính sách công

16/08/2017 | 08:08

Thông báo số:03/TB-FUV-FSPPM ngày 9/8/2017.Phụ lục câu hỏi mẫu chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tuyển sinh chương trình thạc sỹ chính sách công, năm học 2017 - 2019

16/08/2017 | 07:30

Công văn số: 02/FUV-FSPPM ngày 9/8/2017.

Thông báo về giờ lên lớp trên giảng đường năm học 2017 - 2018.

28/07/2017 | 10:19

Thông báo ngày 25/7/2017.

Trang 5/12 <12345678910>