Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 26-05-2019

Quyết định về việc điều chỉnh hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2018

06/04/2018 | 22:39

Quyết định số:607/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2018.

Thông báo giờ làm việc mùa hè

02/04/2018 | 15:05

Thông báo số:481/TB-ĐHTN ngày 26/3/2018.

Thông báo kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

27/03/2018 | 10:45

Kế hoạch số:71/KH-KNN ngày 22/3/2018.

Thông báo kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

27/03/2018 | 10:34

Kế hoạch số:70/KH-KNN ngày 22/3/2018.

Quyết định về việc nâng bậc lương năm 2017

05/01/2018 | 16:33

Quyết định số:2822/QĐ-ĐHTN ngày 28/12/2017. Chi tiết Danh sách xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông

09/10/2017 | 08:46

Thông báo số:1878/TB-ĐHTN ngày 2/10/2017.

Thông báo công văn về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2017

13/09/2017 | 06:56

Công văn số: 1740/ĐHTN-TCCB ngày 07/9/2017.

Thông báo công văn về việc thi tuyển dụng viên chức năm 2017

13/09/2017 | 06:51

Công văn số: 1702/ĐHTN-TCCB ngày 31/8/2017

Quyết định về việc ban hành quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 | 08:18

Quyết định số:1793/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017

Quyết định về việc Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 | 08:15

Quyết định số:1792/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017.

Trang 4/12 <12345678910>