Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 18-07-2019

Hướng dẫn thủ tục dành cho cán bộ đi tham dự Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn

03/05/2018 | 15:32

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành "Bộ quy tắc ứng xử của viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên, học viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên "

23/04/2018 | 16:09

Quyết định số:706/QĐ-ĐHTN ngày 18/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về quy định soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính tại Khoa Ngoại ngữ

23/04/2018 | 15:23

Quyết định số:680/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018

10/04/2018 | 16:04

Thông báo số:98/TB-KNN ngày 10/4/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2018

06/04/2018 | 22:39

Quyết định số:607/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2018.

Thông báo giờ làm việc mùa hè

02/04/2018 | 15:05

Thông báo số:481/TB-ĐHTN ngày 26/3/2018.

Thông báo kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

27/03/2018 | 10:45

Kế hoạch số:71/KH-KNN ngày 22/3/2018.

Thông báo kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

27/03/2018 | 10:34

Kế hoạch số:70/KH-KNN ngày 22/3/2018.

Quyết định về việc nâng bậc lương năm 2017

05/01/2018 | 16:33

Quyết định số:2822/QĐ-ĐHTN ngày 28/12/2017. Chi tiết Danh sách xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông

09/10/2017 | 08:46

Thông báo số:1878/TB-ĐHTN ngày 2/10/2017.

Trang 4/12 <12345678910>