Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 09-08-2020

Thông báo về việc thay đổi địa điểm Khu nhà làm việc hành chính

07/01/2020 | 08:43

Thông báo ngày 26/12/2019.

Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch năm 2020

25/12/2019 | 11:02

Thông báo số: 369/TB-KNN ngày 18/12/2019.

Quyết định về việc triệu tập đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt 8 năm 2019

23/12/2019 | 14:46

Quyết định số: 2349/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đại học, sau đại học tại Trung Quốc năm 2020

20/12/2019 | 10:38

Công văn số: 5626/BGDĐT-TCCB. Chi tiết công văn 5626 và công văn 9403 kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc triệu tập đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt 7 năm 2019

16/12/2019 | 14:48

Quyết định số: 2307/QĐ-ĐHTN ngày 12/12/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)

29/11/2019 | 08:15

Thông báo số: 06 TB/CĐTBDCB ngày 20/11/2019.

Thông báo công văn về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

29/11/2019 | 08:11

Công văn số: 6280-CV/HVBCTT-ĐT ngày 11/11/2019.

Thông báo kế hoạch tổ chức tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

14/11/2019 | 16:30

Thông báo số: 2169/KH-ĐHTN ngày 13/11/2019.

Thông báo công văn về việc thi thăng hạng chức danh giảng viên cao cấp và giảng viên chính

11/11/2019 | 10:51

Công văn số: 2107/ĐHTN-TCCB ngày 5/11/2019.

Thông báo công văn về việc dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020

20/09/2019 | 15:38

Công văn số: 1764/ĐHTN-TCCB ngày 19/9/2019.

Trang 3/16 <12345678910...1516>