Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 19-12-2018

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên

22/05/2018 | 16:48

Quyết định số 856/QĐ-ĐHTN ngày 15/5/2018. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc thông tin về hội thảo VEC 2018

18/05/2018 | 16:29

Công văn số:905/ĐHTN-VP ngày 17/5/2018.

Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức năm 2017

03/05/2018 | 15:37

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Hướng dẫn thủ tục dành cho cán bộ đi tham dự Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn

03/05/2018 | 15:32

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành "Bộ quy tắc ứng xử của viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên, học viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên "

23/04/2018 | 16:09

Quyết định số:706/QĐ-ĐHTN ngày 18/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về quy định soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính tại Khoa Ngoại ngữ

23/04/2018 | 15:23

Quyết định số:680/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018

10/04/2018 | 16:04

Thông báo số:98/TB-KNN ngày 10/4/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2018

06/04/2018 | 22:39

Quyết định số:607/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2018.

Thông báo giờ làm việc mùa hè

02/04/2018 | 15:05

Thông báo số:481/TB-ĐHTN ngày 26/3/2018.

Thông báo kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

27/03/2018 | 10:45

Kế hoạch số:71/KH-KNN ngày 22/3/2018.

Trang 2/11 <12345678910>