Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 23-05-2019

Giới thiệu chương trình học bổng phát triển của chính phủ Úc tại ĐHTN

17/07/2013 | 15:32

Công văn số 119/ĐHTN-HTQT ngày 25 tháng 01 năm 2013

Thông báo v/v khám sức khỏe cho CBVC và lao động năm 2012

17/07/2013 | 15:31

Thông báo số 75/TB-TH ngày 19 tháng 11 năm 2012

Thông báo v/v dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2012

17/07/2013 | 15:28

Nội dung chi tiết xem tại thông báo

Thông báo về việc sử dụng Email theo tên miền ĐHTN

11/07/2013 | 09:53

hực hiện nội dung Công văn số 741/ĐHTN-CNTT của Giám đốc v/v sử dụng hệ thống Email dùng chung của ĐHTN, Khoa Ngoại ngữ đăng ký cho cán bộ, giảng viên sử dụng Email theo hệ thống tên miền của ĐHTN.

Trang 12/12 <23456789101112>