Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 18-07-2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015

09/03/2015 | 09:32

Thông báo số 320/ĐHTN-ĐT ngày 25/02/2015

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2015

09/03/2015 | 09:29

Công văn số 319/ĐHTN-ĐT ngày 25/02/2015

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015

06/02/2015 | 15:44

Thông báo số 17/TB-KNN ngày 06/2/2015

Thông báo v/v tổ chức thi lấy chứng chỉ IC3

26/03/2014 | 08:44

Ngày thi: 03/04/2014

Thông báo v/v quyết toán thuế TNCN 2013 và đăng ký giảm trừ gia cảnh 2014

04/03/2014 | 10:30

Thông báo số 41/TB-KNN ngày 04 tháng 03 năm 2014

Thông báo v/v tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ năm 2014

24/01/2014 | 09:05

Thông báo số 19/TB-KNN ngày 23 tháng 01 năm 2014

Thông báo v/v dự Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Ngoại ngữ năm học 2013-2014

17/01/2014 | 14:26

Thông báo số 115/TB-TH ngày 17 tháng 01 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2014

30/12/2013 | 17:29

Chi tiết nội dung thông báo như sau

Thông báo về việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và CNTT cho cán bộ, giảng viên

11/12/2013 | 15:45

Chi tiết thông báo xin xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc nghỉ làm việc sáng ngày 15/11/2013

14/11/2013 | 08:16

Chi tiết nội dung thông báo như sau:

Trang 11/12 <23456789101112>