Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 18-07-2019

Quyết định ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, VC và người LĐ thuộc ĐHTN

10/11/2015 | 10:39

Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2015.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành "Quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của GVCN kiêm CVHT tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN"

11/09/2015 | 10:20

Quyết định số 575/QĐ - ĐHTN ngày 2/4/2015. Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2015

31/08/2015 | 15:34

nghỉ một ngày 2/9/2015

Thông báo về việc yêu cầu sử dụng địa chỉ email @tnu.edu.vn, cập nhật công trình khoa học

28/08/2015 | 14:57

số: 1226/ĐHTN ngày 19/6/2015

Thông báo về việc phỏng vấn học bổng của Đại học Feng Chia

28/07/2015 | 07:01

Thông báo về việc phỏng vấn học bổng của Đại học Feng Chia

Thông báo về việc nghỉ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015

02/07/2015 | 15:14

nghỉ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015

Thông báo về việc tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2015 cho cán bộ viên chức

23/06/2015 | 16:15

Thông báo về việc tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2015

Thông báo v/v thực hiện đeo thẻ cán bộ Khoa Ngoại ngữ

17/04/2015 | 15:09

Thông báo số 60/TB-KNN ngày 17/4/2015

Thông báo về việc Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2015

17/04/2015 | 14:55

Thông báo số 54/TB-KNN ngày 15/4/2015

Thông tin học bổng của Tổ chức International Research Foundation for English Language Education (TIRF) và Hội đồng Anh

27/03/2015 | 08:48

Tổ chức International Research Foundation for English Language Education (TIRF) và Hội đồng Anh phối hợp cung cấp khoản tài trợ nhỏ cho các nhà nghiên cứu của các trường đại học nhằm tăng cường mối liên kết giữa lý thuyết, thực hành và chính sách trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Trang 10/12 <23456789101112>