Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 15-09-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong ĐHTN

23/12/2015 | 15:21

Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015

Thông báo lớp NVSP dành cho giảng viên

03/12/2015 | 08:30

Thông báo lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Thông báo về việc mời giảng viên tiếng Anh tham gia các hoạt động giảng dạy và phát triển chuyên môn trong khuôn khổ ĐANNQG 2020 năm 2015 - 2016

18/11/2015 | 08:05

Thông báo số 2250/TB-ĐHTN ngày 04/11/2015

Quyết định ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, VC và người LĐ thuộc ĐHTN

10/11/2015 | 10:39

Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 4/11/2015.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành "Quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của GVCN kiêm CVHT tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN"

11/09/2015 | 10:20

Quyết định số 575/QĐ - ĐHTN ngày 2/4/2015. Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2015

31/08/2015 | 15:34

nghỉ một ngày 2/9/2015

Thông báo về việc yêu cầu sử dụng địa chỉ email @tnu.edu.vn, cập nhật công trình khoa học

28/08/2015 | 14:57

số: 1226/ĐHTN ngày 19/6/2015

Thông báo về việc phỏng vấn học bổng của Đại học Feng Chia

28/07/2015 | 07:01

Thông báo về việc phỏng vấn học bổng của Đại học Feng Chia

Thông báo về việc nghỉ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015

02/07/2015 | 15:14

nghỉ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015

Thông báo về việc tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2015 cho cán bộ viên chức

23/06/2015 | 16:15

Thông báo về việc tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2015

Trang 10/13 <345678910111213>