Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 16-02-2019

Thông báo v/v quyết toán thuế TNCN 2013 và đăng ký giảm trừ gia cảnh 2014

04/03/2014 | 10:30

Thông báo số 41/TB-KNN ngày 04 tháng 03 năm 2014

Thông báo v/v tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ năm 2014

24/01/2014 | 09:05

Thông báo số 19/TB-KNN ngày 23 tháng 01 năm 2014

Thông báo v/v dự Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Ngoại ngữ năm học 2013-2014

17/01/2014 | 14:26

Thông báo số 115/TB-TH ngày 17 tháng 01 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2014

30/12/2013 | 17:29

Chi tiết nội dung thông báo như sau

Thông báo về việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và CNTT cho cán bộ, giảng viên

11/12/2013 | 15:45

Chi tiết thông báo xin xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc nghỉ làm việc sáng ngày 15/11/2013

14/11/2013 | 08:16

Chi tiết nội dung thông báo như sau:

Thông báo lịch nghiệm thu đề tài KH&CN năm 2013

13/09/2013 | 17:02

Chi tiết thông báo xin xem tài liệu đính kèm.

Thông báo họp quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHTN lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ lần thứ I (2010-2015)

10/09/2013 | 15:48

Thông báo chi tiết xin xem tài liệu đính kèm.

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động phòng chống ma túy"

17/07/2013 | 15:39

Nội dung chi tiết.

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa"

17/07/2013 | 15:37

Xem nội dung chi tiết tại QĐ.

Trang 10/11 <1234567891011>