Văn bản pháp quy

Ngày 27-01-2020

Hướng dẫn thủ tục hành chính TCCB và các biểu mẫu liên quan

15/06/2016 | 14:11

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính về công tác Tổ chức Cán bộ và các biểu mẫu liên quan

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

31/05/2016 | 08:05

Thông báo số 839/ĐHTN-TCCB ngày 25/5/2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cho cơ sở giáo dục đại học

30/05/2016 | 17:15

Thông báo số 1687/TB-ĐHSP ngày 18/5/2016

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh và Thạc sĩ khóa 16 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

24/05/2016 | 10:22

Thông báo số: 171/TB-VKHGDVN ngày 5/4/2016 và thông báo số:193/TB-VKHGDVN ngày 14/4/2016

Thông báo về việc trực lãnh đạo ngày bầu cử quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/05/2016 | 16:00

TB số 82/TB-KNN ngày 19/5/2016

Thông báo về việc tuyển sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên"

06/05/2016 | 09:36

Thông báo số 05/TB-VNCKTX ngày 22/4/2016

Các văn bản thanh tra

15/04/2016 | 08:24

Chi tiết xem link dưới đây

Công văn về việc công nhận chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin

13/04/2016 | 09:46

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016

Thông báo về việc cập nhật thông tin cán bộ viên chức trên phần mềm quản lý nhân sự

08/03/2016 | 15:49

thông báo số 23/TB-KNN ngày 8/3/2016

Thông báo ngày hội giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam

03/03/2016 | 11:47

Số 187/ĐTVNN ngày 25/2/2016

Trang 10/14 <12...4567891011121314>