Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 11-04-2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên

05/03/2021 | 15:03

Thông báo số: 210/TB-ĐHTN ngày 9/2/2021. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

05/03/2021 | 10:10

Công văn số: 259/ĐHTN-VP ngày 26/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ quan Đại học Thái Nguyên

19/02/2021 | 09:07

Thông báo số: 209/TB-ĐHTN ngày 9/2/2021. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc ủy quyền điều hành trong thời gian đồng chí Giám đốc Đại học Thái Nguyên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/01/2021 | 16:17

Thông báo số: 104/TB-ĐHTN ngày 22/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc giới thiệu chữ ký Phó trưởng Ban Đào tạo

19/01/2021 | 14:43

Công văn số: 31/ĐHTN-VP ngày 8/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính/lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

28/12/2020 | 14:33

Thông báo số: 1328/TB-HVTP ngày 8/12/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2021

18/12/2020 | 14:23

Thông báo số: 420/TB-TNN ngày 17/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021

14/12/2020 | 14:37

Công văn số: 2413/ĐHTN-TCCB ngày 11/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tuyển sinh chương trình tiến sĩ ở Nhật Bản khóa 2021-2024

08/12/2020 | 07:54

Công văn số: 2340/ĐHTN-TCCB ngày 3/12/2020. Chi tiết công văn 2340 và thông báo 1486/TB-BGDĐT kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

16/11/2020 | 15:00

Thông báo số: 2172/TB-ĐHTN ngày 11/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/17 <12345678910...1617>