Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 27-05-2019

Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/05/2019 | 08:06

Quyết định số: 800/QĐ-ĐHTN ngày 22/5/2019. Chi tiết Quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Nội quy làm việc của viên chức và người lao động tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/05/2019 | 14:45

Quyết định số: 788/QĐ-ĐHTN ngày 20/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc thực hiện quy trình thanh toán theo Thông tư số 136/2018/TT-BTC

26/04/2019 | 23:33

Công văn số: 655/ĐHTN-KHTC ngày 22/4/2019.

Thông báo về việc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

11/04/2019 | 15:23

Thông báo số:92/TB-KNN ngày 09/4/2019.

Thông báo về việc mời tham dự hội thảo Quốc tế

04/04/2019 | 09:21

Công văn số:60/SEA-BGD ngày 14/3/2019.

Thông báo công văn về việc đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại nhật bản

12/03/2019 | 14:55

Công văn số:261/ĐHTN-TCCB ngày 26/2/2019.

Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính

04/03/2019 | 16:19

Thông báo số:217/TB-ĐHNL ngày 27/2/2019

Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II)

04/03/2019 | 16:16

Thông báo số:207/TB-ĐHNL ngày 26/2/2019

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học cao đẳng

04/03/2019 | 16:14

Thông báo số:206/TB-ĐHNL ngày 26/2/2019.

Thông báo công văn về việc Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC, GVCC

01/03/2019 | 09:55

Công văn số:75/HVQLGD-TTBD ngày 25/2/2019.

Trang 1/12 <12345678910>