Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 16-07-2019

Thông báo công văn về việc học quy chế, quy trình coi thi THPT quốc gia năm 2019

14/06/2019 | 10:59

Công văn số: 1049/ĐHTN-ĐT ngày 11/6/2019.

Thông báo Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

07/06/2019 | 09:54

Thông báo số: 577/TB-ĐHNL ngày 9/5/2019.

Quyết định Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/06/2019 | 08:22

Quyết định số: 832/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ

30/05/2019 | 16:46

Thông báo số: 937/ĐHTN-VP ngày 28/5/2019. Chữ ký phó giám đốc Đại học Thái Nguyên Trần Thanh Vân.

Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/05/2019 | 08:06

Quyết định số: 800/QĐ-ĐHTN ngày 22/5/2019. Chi tiết Quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Nội quy làm việc của viên chức và người lao động tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/05/2019 | 14:45

Quyết định số: 788/QĐ-ĐHTN ngày 20/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc thực hiện quy trình thanh toán theo Thông tư số 136/2018/TT-BTC

26/04/2019 | 23:33

Công văn số: 655/ĐHTN-KHTC ngày 22/4/2019.

Thông báo về việc Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

11/04/2019 | 15:23

Thông báo số:92/TB-KNN ngày 09/4/2019.

Thông báo về việc mời tham dự hội thảo Quốc tế

04/04/2019 | 09:21

Công văn số:60/SEA-BGD ngày 14/3/2019.

Thông báo công văn về việc đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại nhật bản

12/03/2019 | 14:55

Công văn số:261/ĐHTN-TCCB ngày 26/2/2019.

Trang 1/12 <12345678910>