Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 19-10-2018

Thông báo công văn về việc ủy quyền ký thừa ủy quyền cho Trưởng Khoa Quốc tế và Trưởng Khoa Ngoại ngữ

16/10/2018 | 16:04

Công văn số:2112/ĐHTN-VP ngày 15/10/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn của Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cử cán bộ xét tuyển đào tạo tại Trung Quốc năm 2019

09/10/2018 | 16:50

Công văn số:1500-CV/BTCTU Ngày 02/10/2018.

Thông báo công văn của Ban tổ chức Ban chấp hành trung ương về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019

09/10/2018 | 16:45

Công văn số:6184-CV/BTCTW ngày 13/9/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

28/08/2018 | 10:09

Quyết định số: 1743/QĐ-ĐHTN ngày 15/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp đại học, cấp bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

28/08/2018 | 10:04

Thông báo số: 1658/TB-ĐHTN ngày 21/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

27/08/2018 | 16:20

Thông báo số: 1656/TB-ĐHTN ngày 21/8/2018.

Thông báo công văn về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019

16/08/2018 | 10:16

Thông báo số:1587/TB-ĐHTN ngày 14/8/2018. Chi tiết thông báo xem thêm file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018

24/07/2018 | 10:53

Công văn số:1436/ĐHTN-TCCB ngày 19/7/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên

22/05/2018 | 16:48

Quyết định số 856/QĐ-ĐHTN ngày 15/5/2018. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo công văn về việc thông tin về hội thảo VEC 2018

18/05/2018 | 16:29

Công văn số:905/ĐHTN-VP ngày 17/5/2018.

Trang 1/10 <12345678910>