Thông báo lớp NVSP dành cho giảng viên

Thông báo lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Khoa Ngoại ngữ liên kết với trường Cao đẳng Sư phạm mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên:

1. Thời gian dự kiến mở lớp: 15/12/2015.

 - Học cuối tuần trong 1 tháng

2. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 03/12/2015 đến ngày 12/12/2015.

3. Địa điểm: Tổ Hành chính - Tổng hợp

                      (Bộ phận TCCB cung cấp hồ sơ, thu học phí)

4. Thành phần hồ sơ:

- 01 Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học (Chỉ bằng Đại học).

- 02 phong bì dán tem ghi tên và địa chỉ người nhận.

- 01 Ảnh 4x6.

5. Học phí: 2.300.000đ/1 học viên (Không tính tiền tài liệu)

Đề nghị lãnh đạo các Tổ trợ lý, các Bộ môn triển khai đến các CBVC đã đăng ký tham gia lớp NVSP thực hiện đúng thời gian quy định.

Các bài liên quan