Thông báo về việc phỏng vấn học bổng của Đại học Feng Chia

Thông báo về việc phỏng vấn học bổng của Đại học Feng Chia

 

     Bộ phận Hợp tác quốc tế kính gửi tới các đồng chí thông báo về chương trình làm việc và buổi phỏng vấn Học bổng của đoàn Đại học Phùng Giáp - Đài Loan năm học 2015 - 2016. Kính mong các đồng chí đọc và triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong Bộ môn. 
     Bộ phận Hợp tác quốc tế Kính đề nghị các đồng chí có nguyện vọng tham dự buổi phỏng vấn nộp sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học (bản mềm) về Bộ môn, Bộ môn tập hợp danh sách và hồ sơ (bản mềm) gửi cho Bộ phận Hợp tác quốc tế hạn cuối cùng trước 17h00  ngày 15/08/2015. theo địa chỉ email: anhoang1705@gmai.com
     Trân trọng cảm ơn.

Các bài liên quan