Thông báo tuyển sinh

Ngày 06-04-2022

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam giành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 4 năm 2022

Thông báo số: 385/TB-ĐHTN, ngày 04/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan