Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ quan Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 209/TB-ĐHTN ngày 9/2/2021. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan