Thông báo công văn về việc đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021

Công văn số: 2413/ĐHTN-TCCB ngày 11/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan