Thông báo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)

Kế hoạch số:2153/KH-ĐHTN ngày 09/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan