Thông báo tuyển sinh

Ngày 18-09-2020

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Số: 1749/TB-ĐHTN, Thái nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Các bài liên quan