Thông báo tuyển sinh

Ngày 15-09-2020

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Số: 1697/TB-ĐHTN, Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Các bài liên quan