Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Khoa Ngoại ngữ

Quyết định số: 843/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2020. Chi tiết quyết định và quy chế kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan