Thông báo công văn về việc lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Đại học Thái Nguyên

Công văn số: 369/ĐHTN-PCTĐ ngày 28/2/2020. Chi tiết nội dung công văn và tiểu sử các nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan