Thông báo về việc sử dụng Email theo tên miền ĐHTN

hực hiện nội dung Công văn số 741/ĐHTN-CNTT của Giám đốc v/v sử dụng hệ thống Email dùng chung của ĐHTN, Khoa Ngoại ngữ đăng ký cho cán bộ, giảng viên sử dụng Email theo hệ thống tên miền của ĐHTN.

Hệ thống Email cung cấp dung lượng tài khoản 30 GB, có khả năng chống spam tốt, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin với chính sách riêng của Google app dành cho giáo dục.

Chi tiết Công văn, danh sách, hướng dẫn sử dụng xem tại file đính kèm (pass mặc định: call CNTT-TV)

Mọi thông tin bổ sung, thay đổi các bộ phận liên hệ trực tiếp với bộ phận CNTT-TV để được hỗ trợ. ĐT: 0280 6255 123 Email: cntttv.sfl@tnu.edu.vn.

(CNTT-TV)

Các bài liên quan