Quyết định về việc triệu tập đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt 8 năm 2019

Quyết định số: 2349/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan