Quyết định về việc triệu tập đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt 7 năm 2019

Quyết định số: 2307/QĐ-ĐHTN ngày 12/12/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan