Quyết định Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 832/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan