Thông báo tuyển sinh

Ngày 08-08-2018

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển thẳng đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

Quyết định số:1664/QĐ-ĐHTN ngày 7/8/2018.

Các bài liên quan