Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện ở Trung học phổ thông đợt 4 năm 2017

Quyết định số:1916/QĐ-ĐHTN ngày 13/9/2017

Các bài liên quan