Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

Quyết định số:1849/QĐ-ĐHTN ngày 06/9/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan