Thông báo công văn về việc tổ chức thi thăng hạng nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017

Công văn số: 1676/ĐHTN-TCCB ngày 29/8/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan