Thông báo tuyển sinh

Ngày 12-07-2017

Thông báo ĐIỂM CHUẨN xét tuyển vào Khoa Ngoại ngữ đợt 1 năm 2017

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

    KHOA NGOẠI NGỮ

 
 

 

 


ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2017

 

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Sư phạm tiếng Anh

52140231

D01, A01, D15, D66

15,5

2

Sư phạm tiếng Nga

52140232

D01, D02, A01, D66

15,5

3

Sư phạm tiếng Trung Quốc

52140234

D01, D04, A01, D66

19,0

4

Ngôn ngữ Anh

52220201

D01, A01, D15, D66

19,0

5

Ngôn ngữ Pháp

52220203

D01, D03, A01, D66

15,5

6

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

D01, D04, A01, D66

19,0

7

Sư phạm tiếng Anh (Cao đẳng)

51140231

D01, A01, D15, D66

10,0

 

Các bài liên quan