Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 25-01-2020

Thông báo công văn hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019

16/01/2020 | 15:47

Công văn số: 103/KNN-HC-TH ngày 25/4/2019. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

15/01/2020 | 15:06

Thông báo số: 12/TB-KNN ngày 13/1/2020.

Thông báo về việc thay đổi địa điểm Khu nhà làm việc hành chính

07/01/2020 | 08:43

Thông báo ngày 26/12/2019.

Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch năm 2020

25/12/2019 | 11:02

Thông báo số: 369/TB-KNN ngày 18/12/2019.

Quyết định về việc triệu tập đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt 8 năm 2019

23/12/2019 | 14:46

Quyết định số: 2349/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đại học, sau đại học tại Trung Quốc năm 2020

20/12/2019 | 10:38

Công văn số: 5626/BGDĐT-TCCB. Chi tiết công văn 5626 và công văn 9403 kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc triệu tập đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt 7 năm 2019

16/12/2019 | 14:48

Quyết định số: 2307/QĐ-ĐHTN ngày 12/12/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)

29/11/2019 | 08:15

Thông báo số: 06 TB/CĐTBDCB ngày 20/11/2019.

Thông báo công văn về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

29/11/2019 | 08:11

Công văn số: 6280-CV/HVBCTT-ĐT ngày 11/11/2019.

Thông báo kế hoạch tổ chức tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

14/11/2019 | 16:30

Thông báo số: 2169/KH-ĐHTN ngày 13/11/2019.

Trang 1/14 <12345678910...1314>