Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 18-09-2021

Thông báo Về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2021)

30/08/2021 | 14:19

Thông báo số: 258/TB-TNN ngày 27/8/2021

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ quan Đại học Thái Nguyên, các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, chỉ tiêu năm 2020

25/06/2021 | 08:29

Quyết định số: 1058/QĐ-ĐHTN ngày 22/6/2021. Chi tiết xem và tải tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của TS Nguyễn Phương Sinh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

24/05/2021 | 17:05

Thông báo số: 600/TB-ĐHYD ngày 14/5/2021.

Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của TS Nguyễn Kiều Giang Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

24/05/2021 | 17:02

Thông báo số: 599/TB-ĐHYD ngày 14/5/2021.

Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của TS Nguyễn Đắc Trung Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

24/05/2021 | 17:00

Thông báo số: 598/TB-ĐHYD ngày 14/5/2021.

Thông báo công văn về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng chính phủ năm 2021 và 2022

19/05/2021 | 15:15

Công văn số: 824/ĐHTN-TCCB ngày 18/5/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Đại học Thái Nguyên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên, chỉ tiêu năm 2020

17/05/2021 | 10:28

Thông báo số: 799/TB-ĐHTN ngày 13/5/2021. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điều chỉnh thời gian triệu tập thí sinh dự tuyển chức danh giảng viên tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 - thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ tại Trường Ngoại ngữ

17/04/2021 | 00:23

Thông báo số: 630/TB-HĐTDVC ngày 16/4/2021. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển chức danh giảng viên tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 - thi thực hành chuyên môn nghiệp vụ

14/04/2021 | 14:45

Thông báo số: 601/TB-HĐTDVC tháng 4 năm 2021. Chi tiết tải tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên

05/03/2021 | 15:03

Thông báo số: 210/TB-ĐHTN ngày 9/2/2021. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/19 <12345678910...1819>