Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 26-11-2020

Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

16/11/2020 | 15:00

Thông báo số: 2172/TB-ĐHTN ngày 11/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)

11/11/2020 | 14:35

Kế hoạch số:2153/KH-ĐHTN ngày 09/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm học 2020 - 2021

06/11/2020 | 09:56

Kế hoạch số:363/KH-TNN ngày 30/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2020 - 2021

06/11/2020 | 09:53

Kế hoạch số: 362/KH-TNN ngày 30/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc nhiệm vụ trọng tâm của Trường Ngoại ngữ năm học 2020 - 2021

06/11/2020 | 09:43

Công văn số: 357/TNN ngày 28/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc giới thiệu chữ ký phó chánh văn phòng

26/10/2020 | 14:35

Công văn số: 2009/ĐHTN-VP ngày 22/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc dự tuyển chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021

13/10/2020 | 14:48

Công văn số: 1930/ĐHTN-TCCB ngày 9/10/2020. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch Tổ chức "Tổng kết công tác học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020" của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/09/2020 | 14:34

Kế hoạch số: 302/KH-TNN ngày 11/9/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II)

10/09/2020 | 14:53

Công văn số: 1676/ĐHTN-TCCB ngày 10/9/2020. Chi tiết công văn và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9)

30/08/2020 | 19:27

Thông báo số:1528/TB-ĐHTN ngày 21/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/17 <12345678910...1617>