Thông báo tuyển sinh

Ngày 27-06-2019

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ngắn hạn của Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch

01/06/2017 | 08:23

Thông báo số:278/TB-CĐTMDL ngày 19/5/2017. Xem thêm hướng dẫn đăng ký cuối bài. Phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ đợt II, năm 2017

01/06/2017 | 07:40

Thông báo số:858/TB-ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2017.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt II, năm 2017

01/06/2017 | 07:36

Thông báo số:857/TB-ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2017.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/05/2017 | 08:56

Thông báo số: 714/TB-ĐHTN ngày 3/5/2017

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

03/05/2017 | 08:29

Chi tiết xe thêm file đính kèm tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

03/05/2017 | 08:24

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học, đại học, cao đẳng năm 2017 của Khoa Ngoại ngữ

18/04/2017 | 15:49

Thông báo số: 498/ĐHTN-ĐT ngày 28/3/2017

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng theo học bạ Trung học phổ thông năm 2017

12/04/2017 | 10:03

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo học bạ Trung học phổ thông, chi tiết xem file đính kèm ngay dưới bài.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông năm 2017

12/04/2017 | 09:56

Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông năm 2017 chi tiết xem file đính kèm ngay dưới bài.

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/04/2017 | 09:54

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2017

Trang 7/7 <1234567>