Thông báo tuyển sinh

Ngày 22-02-2020

Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo học bạ THPT đợt 3 và theo điểm thi THPT Quốc gia bổ sung đợt 1 năm 2018

31/08/2018 | 21:14

Thời gian nhập học: Ngày 05/9/2018 (Buổi Sáng từ 08h00, buổi Chiều từ 14h00).

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 3 năm 2018

30/08/2018 | 23:04

Quyết định số:1849/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng hệ chính quy vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia bổ sung đợt 1 năm 2018

30/08/2018 | 23:00

Quyết định số:1848/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2018.

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt 1 năm 2018

24/08/2018 | 08:43

Thông báo số: 1642/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 17/8/2018.

Thông báo về việc nhập học cho sinh viên trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2018

21/08/2018 | 16:57

Thông báo ngày 21/8/2018.

Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo học bạ đợt 2 năm 2018

21/08/2018 | 08:17

Thời gian nhập học: Từ ngày 26/8 - 27/8/2018 (Buổi Sáng từ 08h00, buổi Chiều từ 14h00)

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018 (xét tuyển bổ sung (lần 1) theo kết quả thi THPT quốc gia và đợt 3 theo học bạ THPT)

20/08/2018 | 14:52

Thông báo số:1649/ĐHTN-ĐT ngày 20/8/2018. Chi tiết mẫu phiếu đăng ký xét tuyển xem và download tại file đính kèm dưới bài.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo hình thức xét học bạ THPT đợt 2 năm 2018

20/08/2018 | 14:43

Thông báo số:1646/TB-ĐHTN ngày 16/8/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2018

20/08/2018 | 14:38

Quyết định số:1756/QĐ-ĐHTN ngày 16/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt 1 năm 2018

17/08/2018 | 09:32

Thông báo số:1545/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 6/8/2018.

Trang 4/9 <123456789>