Thông báo tuyển sinh

Ngày 18-04-2019

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo hình thức xét học bạ THPT đợt 2 năm 2018

20/08/2018 | 14:43

Thông báo số:1646/TB-ĐHTN ngày 16/8/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2018

20/08/2018 | 14:38

Quyết định số:1756/QĐ-ĐHTN ngày 16/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt 1 năm 2018

17/08/2018 | 09:32

Thông báo số:1545/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 6/8/2018.

Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

09/08/2018 | 14:33

Hướng dẫn thủ tục nhập học

Thông báo điểm chuẩn đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

08/08/2018 | 15:41

Thông báo số:1545/TB-ĐHTN ngày 6/8/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2018

08/08/2018 | 15:35

Quyết định số:1665/QĐ-ĐHTN ngày 7/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển thẳng đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

08/08/2018 | 15:23

Quyết định số:1664/QĐ-ĐHTN ngày 7/8/2018.

Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

24/07/2018 | 10:15

Thông báo số:1432/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 19/7/2018.

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/07/2018 | 18:18

Thông báo số:1418/TB-ĐHTN ngày 17/7/2018.

Thông báo tuyển sinh về việc xét tuyển học bạ THPT vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2018

16/07/2018 | 09:41

Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 2, chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 3/7 <1234567>