Thông báo tuyển sinh

Ngày 11-04-2021

Đề án tuyển sinh của Trường Ngoại ngữ năm 2021

05/04/2021 | 09:27

Đề án tuyển sinh của Trường Ngoại ngữ năm 2021

Thông báo Nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020 theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và đợt 3 theo học bạ THPT của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/10/2020 | 16:46

Thông báo số: 1976/ĐHTN-ĐT ngày 19/10/2020. Chi tiết thông báo và mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 2

18/10/2020 | 17:00

Thông báo số: 1954/TB-ĐHTN ngày 15/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1)

05/10/2020 | 16:07

Thông báo số: 1883/TB-ĐHTN ngày 5/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 (Theo KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2020)

21/09/2020 | 16:10

Thông báo số: 1735/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 17/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2020 (Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020)

21/09/2020 | 15:58

Thông báo số: 1709/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 15/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

18/09/2020 | 16:06

Số: 1749/TB-ĐHTN, Thái nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020

17/09/2020 | 14:38

Số: 2669/QĐ-BGDĐT, Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/09/2020 | 14:27

Số: 1697/TB-ĐHTN, Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình dộ đại học xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT(học bạ) đợt 2 năm 2020 vào đại học hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

14/09/2020 | 15:34

Số: 1696/TB-ĐHTN-ĐT, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Trang 1/8 <12345678>