Thông báo tuyển sinh

Ngày 29-06-2022

Thông báo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non

24/06/2022 | 09:48

Thông báo số:2589/BGDĐT-GDĐH, ngày 20/6/2022. Chi tiết file file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022

24/06/2022 | 09:40

Quyết định số: 1683/QĐ-BGDĐT, ngày 17/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Đề án tuyển sinh của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

23/06/2022 | 09:54

Đề án tuyển sinh của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022

13/06/2022 | 15:31

Thông báo số: 829/ĐHTN-TCCB, ngày 8/6/2022. Kèm theo thông báo số: 608/TB-BGDĐT ngày 03/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022.

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

20/04/2022 | 08:33

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Fulbright

14/04/2022 | 09:27

Thông báo số: 1328/UBND-KGVX, ngày 06/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Mô-dăm-bích

14/04/2022 | 09:11

Thông báo số: 1345/UBND-KGVX, này 06/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2022

14/04/2022 | 09:05

Thông báo số: 421/ĐHTN-TCCB,ngày 08/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam giành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 4 năm 2022

06/04/2022 | 16:56

Thông báo số: 385/TB-ĐHTN, ngày 04/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Đợt 1 năm 2022

05/04/2022 | 15:53

Thông báo số: 361/TB-ĐHTN, ngày 29/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Trang 1/10 <12345678910>