Quyết định trúng tuyển

Ngày 11-04-2021

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và kết quả học bạ THPT đợt 3

30/10/2020 | 16:37

Thông báo số: 2072/TB-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 3 năm 2020

30/10/2020 | 16:14

Quyết định số: 2230/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)

30/10/2020 | 16:10

Quyết định số: 2229/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

18/10/2020 | 17:04

Quyết định số: 2116/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1)

07/10/2020 | 15:02

Quyết định số:2014/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết quyết định cùng danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2020

22/08/2020 | 18:50

Quyết định số: 1647/QĐ-ĐHTN ngày 20/8/2020. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2019

18/08/2019 | 07:18

Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo dưới quyết định xem trong file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (đợt 1) vào Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

14/08/2019 | 17:57

Quyết định số: 1326/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 1 năm 2019

22/06/2019 | 14:45

Quyết định số: 969/QĐ-ĐHTN ngày 20/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 vào Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên theo kết quả và rèn luyện THPT đợt 1

22/06/2019 | 14:36

Thông báo số:1108/TB-ĐHTN ngày 21/6/2018.

Trang 1/3 <123>