Quyết định trúng tuyển

Ngày 05-06-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2019

18/08/2019 | 07:18

Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo dưới quyết định xem trong file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (đợt 1) vào Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

14/08/2019 | 17:57

Quyết định số: 1326/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 1 năm 2019

22/06/2019 | 14:45

Quyết định số: 969/QĐ-ĐHTN ngày 20/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 vào Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên theo kết quả và rèn luyện THPT đợt 1

22/06/2019 | 14:36

Thông báo số:1108/TB-ĐHTN ngày 21/6/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

01/11/2018 | 17:15

Quyết định số:2174/QĐ-ĐHTN ngày 19/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông đợt 4 năm 2018

15/10/2018 | 16:49

Quyết định số:2112/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 4 năm 2018

12/10/2018 | 11:27

Quyết định số:2112/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo học bạ THPT đợt 3 (bổ sung) và theo điểm thi THPT Quốc gia bổ sung đợt 2 năm 2018

17/09/2018 | 16:25

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 3 năm 2018

17/09/2018 | 16:22

Quyết định số:1934/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia bổ sung đợt 2 năm 2018

17/09/2018 | 16:18

Quyết định số:1933/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2018.

Trang 1/3 <123>