Quyết định trúng tuyển

Ngày 22-04-2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

01/11/2018 | 17:15

Quyết định số:2174/QĐ-ĐHTN ngày 19/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông đợt 4 năm 2018

15/10/2018 | 16:49

Quyết định số:2112/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 4 năm 2018

12/10/2018 | 11:27

Quyết định số:2112/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo học bạ THPT đợt 3 (bổ sung) và theo điểm thi THPT Quốc gia bổ sung đợt 2 năm 2018

17/09/2018 | 16:25

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 3 năm 2018

17/09/2018 | 16:22

Quyết định số:1934/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia bổ sung đợt 2 năm 2018

17/09/2018 | 16:18

Quyết định số:1933/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2018.

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 3 năm 2018

30/08/2018 | 23:04

Quyết định số:1849/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng hệ chính quy vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia bổ sung đợt 1 năm 2018

30/08/2018 | 23:00

Quyết định số:1848/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2018

20/08/2018 | 14:38

Quyết định số:1756/QĐ-ĐHTN ngày 16/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo hình thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2018

03/07/2018 | 15:39

Quyết định số:1461/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo quyết định các bạn download và xem tại file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/2 <12>