Thông báo tuyển sinh

Ngày 05-04-2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Đợt 1 năm 2022

Thông báo số: 361/TB-ĐHTN, ngày 29/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan