Thông báo tuyển sinh

Ngày 10-07-2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ) hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ thuộc ĐHTN đợt 1 năm 2020

Thông báo số: 1187/TB-ĐHTN-ĐT ngày 9/7/2020. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan