Thông báo tuyển sinh

Ngày 11-06-2020

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2020

Thông báo số:943/TB-ĐHTN ngày 04/6/2020. Chi tiết hướng dẫn đăng ký xét tuyển xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan