Quyết định trúng tuyển

Ngày 20-09-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2020

22/08/2020 | 18:50

Quyết định số: 1647/QĐ-ĐHTN ngày 20/8/2020. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 1

22/08/2020 | 18:47

Thông báo số: 1520/TB-ĐHTN ngày 20/8/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ) hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ thuộc ĐHTN đợt 1 năm 2020

10/07/2020 | 09:24

Thông báo số: 1187/TB-ĐHTN-ĐT ngày 9/7/2020. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2020

11/06/2020 | 14:06

Thông báo số:943/TB-ĐHTN ngày 04/6/2020. Chi tiết hướng dẫn đăng ký xét tuyển xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông tin tuyển sinh của Khoa Ngoại ngữ năm 2020

03/06/2020 | 21:50

Chi tiết các mẫu phiếu xét tuyển xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đề án tuyển sinh của Khoa Ngoại ngữ năm 2020

03/06/2020 | 21:46

Chi tiết các mẫu phiếu đăng ký xét tuyển xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019 theo kết quả điểm thi THPT quốc gia và đợt 3 theo học bạ THPT của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/08/2019 | 15:40

Thông báo số: 1500/ĐHTN-ĐT ngày 20/8/2019.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2

19/08/2019 | 16:43

Thông báo số: 1487/TB-ĐHTN ngày 19/8/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2 năm 2019

18/08/2019 | 07:18

Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo dưới quyết định xem trong file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 (đợt 1) vào Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

14/08/2019 | 17:57

Quyết định số: 1326/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/9 <123456789>