Thông báo tuyển sinh

Ngày 23-07-2017

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh/Ngôn ngữ Trung hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

21/07/2017 | 07:22

Thông báo số:195/TBTS-ĐHTN ngày 14/2/2017.

Thông báo về việc công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông đợt 1 vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

12/07/2017 | 15:45

Thông báo số: 1310/TB-ĐHTN ngày 12/7/2017.

Thông tin hỗ trợ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

10/07/2017 | 14:29

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng chi tiết xem file đính kèm.

Thông tin xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng theo học bạ trung học phổ thông

05/07/2017 | 08:52

Thông tin xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng theo học bạ trung học phổ thông. Phiếu đăng ký xét tuyển chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ngắn hạn của Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch

01/06/2017 | 08:23

Thông báo số:278/TB-CĐTMDL ngày 19/5/2017. Xem thêm hướng dẫn đăng ký cuối bài. Phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ đợt II, năm 2017

01/06/2017 | 07:40

Thông báo số:858/TB-ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2017.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt II, năm 2017

01/06/2017 | 07:36

Thông báo số:857/TB-ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2017.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/05/2017 | 08:56

Thông báo số: 714/TB-ĐHTN ngày 3/5/2017

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

03/05/2017 | 08:29

Chi tiết xe thêm file đính kèm tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

03/05/2017 | 08:24

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Trang 1/2 <12>