Thông báo tuyển sinh

Ngày 18-09-2021

Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy (điểm sàn) năm 2021 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

27/08/2021 | 11:52

Thông báo số: 1475/TB-ĐHTN ngày 26/8/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo v/v điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

12/08/2021 | 09:46

Thông báo số: 1363/TB-ĐHTN, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Thông báo tuyển sinh đại học xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ) đợt 1 năm 2021 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/07/2021 | 17:25

Thông báo số: 1159/TB-ĐHTN, ngày 06 tháng 7 năm 2021 (Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ tại tệp đính kèm)

Đề án tuyển sinh của Trường Ngoại ngữ năm 2021

05/05/2021 | 15:49

Đề án tuyển sinh của Trường Ngoại ngữ năm 2021

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và kết quả học bạ THPT đợt 3

30/10/2020 | 16:37

Thông báo số: 2072/TB-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 3 năm 2020

30/10/2020 | 16:14

Quyết định số: 2230/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)

30/10/2020 | 16:10

Quyết định số: 2229/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020 theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và đợt 3 theo học bạ THPT của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/10/2020 | 16:46

Thông báo số: 1976/ĐHTN-ĐT ngày 19/10/2020. Chi tiết thông báo và mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

18/10/2020 | 17:04

Quyết định số: 2116/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 2

18/10/2020 | 17:00

Thông báo số: 1954/TB-ĐHTN ngày 15/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/11 <12345678910>