Quyết định trúng tuyển

Ngày 27-02-2021

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và kết quả học bạ THPT đợt 3

30/10/2020 | 16:37

Thông báo số: 2072/TB-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 3 năm 2020

30/10/2020 | 16:14

Quyết định số: 2230/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)

30/10/2020 | 16:10

Quyết định số: 2229/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020 theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và đợt 3 theo học bạ THPT của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/10/2020 | 16:46

Thông báo số: 1976/ĐHTN-ĐT ngày 19/10/2020. Chi tiết thông báo và mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2020

18/10/2020 | 17:04

Quyết định số: 2116/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên theo kết quả học bạ THPT đợt 2

18/10/2020 | 17:00

Thông báo số: 1954/TB-ĐHTN ngày 15/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1)

07/10/2020 | 15:02

Quyết định số:2014/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết quyết định cùng danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1)

05/10/2020 | 16:07

Thông báo số: 1883/TB-ĐHTN ngày 5/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 (Theo KQ thi tốt nghiệp THPT năm 2020)

21/09/2020 | 16:10

Thông báo số: 1735/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 17/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2020 (Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020)

21/09/2020 | 15:58

Thông báo số: 1709/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 15/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/11 <12345678910>