Thi đua - Khen thưởng

Ngày 23-09-2020

Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên K28 - PH1, NN1, KT2 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng An ninh

18/05/2020 | 16:41

Quyết định số: 165/QĐ-TTGDQPAN ngày 14/5/2020.

Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

22/07/2019 | 10:25

Thông báo số: 1290/TB-ĐHTN ngày 17/7/2019. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

25/03/2019 | 16:35

Quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trong đại học Thái Nguyên

10/04/2018 | 10:14

Quyết định số:589/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể thuộc khối thi đua Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 16:15

Quyết định số:2837/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

26/10/2017 | 10:16

Sáng ngày 19/10/2017, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 và dự kiến phương hướng năm học 2017 – 2018.

Quyết định về việc tặng giấy khen của giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

05/09/2017 | 07:29

Quyết định số: 1806/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc kiện toàn cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên

08/08/2017 | 08:04

Quyết định số: 1661/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc"

07/08/2017 | 16:10

Quyết định số:207/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

07/08/2017 | 16:04

Quyết định số: 648/QĐ-ĐHTN ngày 18/4/2017. Chi tiết quyết định và quy chế xem file đính kèm.

Trang 1/2 <12>