Pháp chế - Thi đua

Ngày 21-10-2019

Thông báo công văn về việc triển khai xét " giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 "

11/09/2018 | 09:39

Thông báo số: 1824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/9/2018.

Thông báo công văn về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ và việc thực hiện quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ

10/04/2018 | 15:26

công văn số:588/ĐHTN-PCTĐ ngày 5/4/2018.

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018

09/11/2017 | 15:20

Công văn số:266/KNN-HCTH ngày 24/10/2017.

Thông báo Công văn về việc phát động phong trào thi đua "đổi mới sáng tạo trong phong trào dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020

09/11/2017 | 15:17

Công văn số:265/KH-HCTH ngày 24/10/2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

31/10/2017 | 08:04

Kế hoạch số:268/KH-KNN ngày 25/10/2017

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 cho các tập thể, cá nhân thuộc khối cơ quan Đại học Thái nguyên

23/08/2017 | 15:39

Quyết định số:1599/QĐ-ĐHTN ngày 9/8/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Kế hoạch về việc thực hiện các văn bản quy phạm của nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục đào tạo và của Khoa Ngoại ngữ

09/08/2017 | 15:47

Kế hoạch số 14/KH-HCTH ngày 5/9/2016

Thông báo công văn về việc nâng cao chất lượng hiệu quả của kỳ thi kết thúc học phần

09/08/2017 | 15:45

Thông báo số:13A/TB-KNN ngày 24/4/2017

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

09/08/2017 | 15:42

Kế hoạch số:440/KH-KNN ngày 24/10/2016

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

09/08/2017 | 15:39

Kế hoạch số 13B/KH-KNN ngày 8/8/2016

Trang 1/2 <12>