Pháp chế

Ngày 20-04-2022

Các văn bản pháp chế năm 2021

Các văn bản pháp chế năm 2021.

1. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Chi tiết xem tại đây

2. Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Chi tiết xem tại đây

3. Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại đây

4. Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Chi tiết xem tại đây

5. Báo cáo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại đây

Các bài liên quan