Pháp chế

Ngày 01-04-2022

Nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

1. Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Chi tiết xem tại đây

2. Nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Thái Nguyên năm học 2021 - 2022. Chi tiết xem tại đây

3. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Chi tiết xem tại đây

4. Công văn về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 về công tác pháp chế. Chi tiết xem tại đây

5. Luật giáo dục. Chi tiết xem tại đây

6. Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Chi tiết xem tại đây 

Các bài liên quan