Pháp chế

Ngày 25-03-2022

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm học 2021 - 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 86/TNN-TTKT&ĐBCLGD, ngày 23/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan