Thi đua - Khen thưởng

Ngày 22-07-2019

Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

Thông báo số: 1290/TB-ĐHTN ngày 17/7/2019. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan