Thi đua - Khen thưởng

Ngày 26-10-2017

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

Sáng ngày 19/10/2017, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 và dự kiến phương hướng năm học 2017 – 2018.

      Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí TS. Lê Hồng Thắng - Bí thư Đảng ủy – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban chủ nhiệm Khoa, tổ trưởng tổ phó các tổ trợ lý, trưởng phó các bộ môn và các đồng chí là cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

      Hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017-2018. 

Theo báo cáo đánh giá kết quả thi đua năm học 2016-2017 được đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – tổ phó tổ Hành chính Tổng hợp thì trong năm học 2016-2017 việc TĐKT của Khoa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban chủ nhiệm Khoa. Bên cạnh đó bộ phận TĐKT cũng luôn chủ động tìm hiểu, cập nhật các văn bản quy định của các cấp về công tác thi đua khen thưởng; kịp thời triển khai, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ viên chức trong Khoa. Phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.  

Tổng kết năm học 2016-2017, Khoa Ngoại ngữ có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó:

      -         Lao động tiên tiến: 143 cá nhân

      -         Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 26 cá nhân

      -         Giấy khen cúa Giám đốc Đại học: 10 cá nhân

      -         Đề nghị bằng khen của Bộ: 06 cá nhân

      -         Đề nghị bằng khen của Thủ tướng: 01 cá nhân

      -         Các tập thể đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến: 12 tập thể

      -         Các tập thể đạt lao động xuất sắc: 03 tập thể

      -         Tập thể Khoa được tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

      -         Đề nghị cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ, bằng khen của UBND Tỉnh: Tập thể Khoa Ngoại ngữ

      -         Tập thể Khoa Ngoại ngữ là đơn vị Khá khối.

      Việc bình xét khen thưởng phải đảm bảo công khai dân chủ, đúng người, đúng việc, thành tích đến đâu khen đến đó. Việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ thi đua, khen thưởng đã và đang là động lực thúc đẩy tập thể, các cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Thi đua - Khen thưởng vẫn còn một số hạn chế như: Các danh hiệu thi đua khen thưởng cao còn chưa đạt được do nhiều cán bộ, viên chức đa phần còn trẻ, thời gian công tác và cống hiến cho đơn vị còn ít; Cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng là cán bộ kiêm nhiệm thêm nên chưa có nhiều kinh nghiệm nên công tác tổ chức sơ kết, tổng kết các đợt thi đua để kịp thời khen thưởng.

      Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lê Hồng Thắng - Bí thư Đảng ủy – Trưởng Khoa Ngoại ngữ đã ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối thi đua, đồng thời đề nghị trong năm học 2017-2018, các tổ trợ lý bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018 để xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị với mục tiêu phát huy sức mạnh của tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

Tin ảnh: Ngọc Hường

Tin bài: Huyền Trang ( TT-TV)

 

 

 

 

Các bài liên quan